Εμείς

ΚΟΡΥΦΑΊΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΌ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ 

Η I.N.  INTERNATIONAL-NATIONAL TRANSPORT AND SHIPPING είναι μία

ελληνική εταιρία που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής .Είναι μια εξειδικευμένη

μεταφορική εταιρία που έχει ιδρυθεί από το 1959- καθώς πάει από γενιά σε γενιά

η οποία στρατηγικά επικεντρώνεται στην άμεση και αξιόπιστη μεταφορά των

εμπορευμάτων από τον τόπο αποστολής ως και τον τόπο παράδοσης.

 Απευθύνεται σε εταιρίες & οργανισμούς που απαιτούν ταχύτατη και ανευλαβή

μεταφορά φορτίου.

Επιπλέον έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συνεργαστεί με κορυφαίες 

Ναυτιλιακές εταιρείες με αποτέλεσμα να έχει ανοιχτεί και

στο ναυτιλιακό κομμάτι της μεταφοράς.